Rekisteriseloste

Tämä on Henkilötietolain (22.4.1999/523) mukainen rekisteriseloste Fiamax Tilistä.

1. Rekisterinpitäjä

Fiamax Tilin rekisterinpitäjä on Fiamax Oy, Y-tunnus: 1877242-0, postiosoite: PL211, 00531 Helsinki, puhelin 09-61244680 (arkisin 10:00-16:00)

2. Yhteyshenkilö

Rekisterin yhteyshenkilö on Jukka Aalto, Fiamax Oy, PL211, 00531 Helsinki, puhelin 09-61244680 (arkisin 10:00-16:00)

3. Rekisterin Nimi

Rekisterin nimi on Fiamax Tili

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään asiakkaiden täysi-ikäisyyden varmistamiseen sähköisissä medioissa sekä Fiamax Oy:n myymien palveluiden laskutukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
- yhteystiedot (nimi,osoite,sähköpostiosoite,matkapuhelinnumero),
- henkilötunnus,
- asiakkaan laskutus- ja maksutiedot
- asiakkaan tunnistuskertojen tiedot, sisältäen palvelun johon hänet on tunnistettu, tunnistuksen ajankohta, sekä internet-osoite, josta hänet on tunnistettu

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään palvelun käyttäjiltä itseltään, sekä laskutukseen liittyvistä tapahtumista, kuten saatavien laskuttamisesta, maksuviivästyksistä, sekä maksusuorituksista. Nimi, osoite ja henkilötiedot tarkistetaan Väestörekisterikeskuksessa

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Fiamax Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Fiamax Oy luovuttaa henkilötietoja laskutuksesta ja perinnästä vastaaville yrityksille, sekä tarvittaessa viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojaksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän tai tämän alihankkijan tiloissa, jossa on asianmukaiset suojaus- ja kulunvalvontajärjestelmät. Väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eri tasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yrityksen ulkopuoliset tahot pääse niihin käsiksi.

10. Tarkastusoikeus ja korjauspyynnöt

Rekisteröidyllä henkilöllä on Henkilötietolain 26§ mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevien tietojen sisältö. Ensisijaisesti rekisteröitynyt henkilö voi tarkastaa tietonsa kirjautumalla palvelun internet-sivustolla valitsemallaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tarkastuspyyntö ja/tai mahdolliset korjauspyynnöt voidaan lähettää myös kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
 Fiamax Oy
 PL211
 00531 Helsinki
Kirjallisena pyydetty rekisteriote lähetetään pyytäjälle kirjallisesti.