FIAMAX TILI-PALVELUN EHDOT

Ehtojen päiväys: 20.9.2010

Näitä palvelun ehtoja sovelletaan Fiamax Tili-palvelussa Fiamax Oy:n ja henkilön, joka rekisteröityy palvelun käyttäjäksi, välillä. Rekisteröityessään henkilön ja Fiamax Oy:n välille syntyy sopimus, joka on voimassa tässä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Fiamax Oy:llä on oikeus näiden ehtojen muuttamiseen myöhemmin antamalla käyttäjälle huomautuksen vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

1. Yleistä
Fiamax Tili-palvelun tarjoaa Fiamax Oy, Y-tunnus: 1877242-0, osoite: PL 211, 00531 Helsinki.

Fiamax Tili-palvelun avulla käyttäjä voi vahvistaa Fiamax Oy:lle olevansa täysi-ikäinen henkilö, jolloin hänelle voidaan myydä vain täysi-ikäisille sallittuja tuotteita ja palveluita. Lisäksi, Fiamax Tili mahdollistaa käyttäjälle Fiamax Oy:n tuotteiden ja palveluiden ostamisen luotolla tässä määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

2. Käyttäjä ja rekisteröityminen
Käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan 18-vuotta täyttänyt Suomessa vakituisesti asuva suomalainen yksityishenkilö, jonka henkilöllisyys on varmennettu Fiamax Oy:lle Väestörekisteristä. Fiamax Oy voi tarkistaa käyttäjän luovuttamien henkilötietojen lisäksi myös hänen luottokelpoisuutensa, sekä käyttää omaa harkintaansa luoton myöntämiseksi käyttäjälle. Mikäli Fiamax Oy ei myönnä käyttäjälle luottoa, ei Fiamax Oy ole velvollinen ilmoittamaan käyttäjälle syytä, jonka nojalla luottopäätös hylättiin.

Kaikki käyttäjän ilmoittamat tiedot, samoin kuin häneen liittyvät luottokelpoisuus-, ostos- ja maksutiedot tallentuvat palveluun. Nämä tiedot muodostavat Henkilösuojalain mukaisen rekisterin. Lainmukainen rekisteri-ilmoitus on luettavissa palvelun sivustolla.

3. Käyttäjän tunnistaminen
Käyttäjä voi valita itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jonka avulla Fiamax Oy:n palvelinohjelmistot voivat tunnistaa käyttäjän hänen palatessaan myöhemmin palvelun internet-sivustolle. Käyttäjä sitoutuu olemaan luovuttamatta käyttäjätunnustansa ja/tai salasanaa kenenkään kolmannen osapuolelle. Mikäli käyttäjä epäilee käyttäjätunnuksensa tai salasanan joutuneen minkään kolmannen osapuolen haltuun, on hän velvollinen viipymättä ottamaan yhteyttä Fiamax Oy:öön ja ilmoittamaan tunnuksensa katoamisesta.

Käyttäjän voi myös antaa toimivan ja vain hänen hallussaan olevan sähköpostiosoiteen liitettäväksi tietoihinsa rekisteröimisen yhteydessä tai myöhemmin päivittämällä tietojansa. Käyttäjän niin pyytäessä, hänelle voidaan lähettää hänen käyttäjtunnuksensa ja uusi salasana rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseensa. Mikäli käyttäjä menettää rekisteröimänsä sähköpostiosoitteen hallinnan, on hänen siitä viipymättä ilmoitettava Fiamax Oy:lle, jotta käyttäjän tunnistetiedot eivät joudu kenellekään kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä voi myös antaa toimivan ja vain hänen hallussaan olevan matkapuhelinnumeron liitettäväksi tietoihinsa rekisteröimisen yhteydessä tai myöhemmin päivittämällä tietojansa. Käyttäjän rekisteröidessä matkapuhelinnumeron, hänet voidaan tunnistaa matkapuhelinverkossa tilin haltijaksi, jolloin matkapuhelinverkossa tarjottavien palveluiden veloitukset voidaan veloittaa matkapuhelinliittymälaskun sijaan Fiamax Tilin kautta. Käyttäjä vastaa rekisteröimänsä matkapuhelinnumeron oikeellisuudesta. Mikäli käyttäjä menettää rekisteröimänsä matkapuhelinliittymän hallinnan, on hänen siitä viipymättä ilmoitettava Fiamax Oy:lle, jotta käyttäjän matkapuhelinliittymällä ei voida ostaa palveluita ulkopuolisten toimesta.

Palvelu antaa kullekin rekisteröityneelle käyttäjälle asiakasnumeron, joka pysyy samana koko tämän sopimuksen voimassaoloaikana. Asiakasnumero ei itsessään sisällä mitään tietoa henkilöstä, mutta sen avulla Fiamax Oy:n muissa tietoverkossa toimivissa palveluissa voidaan tunnistaa käyttäjä tilanteissa, joissa käyttäjän täysi-ikäisyys täytyy varmistaa, tai mikäli käyttäjä haluaa maksuaikaa palvelumaksuille.

4. Tietojen välittäminen
Mikäli käyttäjä haluaa käyttää Fiamax Oy:n palveluita, jotka edellyttävät asiakasnumeron siirtämistä, Fiamax Tili palvelu kysyy tähän erikseen luvan käyttäjältä. Ainoastaan, mikäli käyttäjä on hyväksynyt asiakasnumeron tunnistamisen toiselle Fiamax Oy:n palvelulle, asiakasnumero siirretään tunnistusta pyytävälle palvelulle. Muita käyttäjän tietoja ei siirretä Fiamax Tili palvelusta toisiin palveluihin.

5. Käyttäjän vastuu
Käyttäjä on velvollinen maksamaan Fiamax Oy:lle kaikki ne tuotteet ja palvelut, jotka on tehty hänen käyttäjätunnuksellaan. Mikäli käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana on joutunut kolmannen osapuolen haltuun, on käyttäjä vastuussa Fiamax Oy:lle väärinkäytöstä syntyneistä veloituksista siihen saakka kunnes hän ilmoitti käyttäjätunnuksensa ja salasanansa häviämisestä Fiamax Oy:lle. Mikäli kuitenkin käyttäjätunnuksen tai salasanan päätymisestä kolmannen osapuolen haltuun syynä ei ollut käyttäjän törkeä huolimattomuus tai tuottamuksellisuus, tai se aiheutui yksinomaan Fiamax Oy:n toiminnasta, ei käyttäjä ole vastuussa syntyneistä veloituksista siltä osin kuin ne voidaan osoittaa johtuvan väärinkäytöksistä.

Käyttäjä ei voi myöskään vedota sellaisiin syihin korvausvelvollisuutensa kumoamiseksi, jotka syntyivät hänen henkilötietojensa väärinkäytöstä, mikäli väärinkäytöksen syynä oli käyttäjän oma törkeä huolimattomuus tai tuottamuksellisuus.

6. Fiamax Oy:n velvollisuudet
Fiamax Oy huolehtii, että käyttäjän henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja Suomessa annettujen lakien ja asetusten mukaisesti (Henkilötietolaki). Fiamax Oy vastaa omien järjestelmiensä tietoturvan ylläpitämisestä sellaisella tasolla, jota voidaan pitää ammattimaisensa, ja viranomaisten antamien säännösten, ohjeiden ja suositusten mukaisena.

7. Fiamax Tilivelan luottoraja
Käyttäjän rekisteröityessä palveluun, sekä asiakassuhteen edetessä Fiamax Oy voi myöntää omalla päätöksellään käyttäjälle luottoa Fiamax Oy:n palveluiden hankintaan. Myönnettävän luoton luottorajan määrittelee Fiamax Oy omalla päätöksellään. Fiamax Oy voi, joko nostaa, tai laskea tätä maksimimäärää parhaaksi katsomallaan tavalla käyttäjän asiakassuhteessa tapahtuvien muutosten perusteella. Fiamax Oy ei ole velvollinen kertomaan käyttäjälle kulloinkin hänelle säädettyä luottorajaa, tai sen määräytymiseen vaikuttaneita tekijöitä.

8. Fiamax Tilivelaksi ostaminen
Käyttäjä voi siirtää Fiamax Oy:n määrittelemien tuottein ja/tai palveluiden veloituksen Fiamax Tilillensä. Ennen tiliveloitusta, käyttäjän tulee hyväksyä kukin Fiamax tililtä veloitettava maksu henkilökohtaisella salasanallaan.

9. Fiamax Tilivelan takaisinmaksu
Fiamax Oy laskuttaa käyttäjää, joko käyttäjän luottorajan tultua ylitetyksi, tai tiliveloitusta välittömästi seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä. Kulloinkin lähetettävällä laskulla käyttäjältä laskutetaan ne Fiamax Tili-tapahtumat, joita käyttäjä ei ole vielä suorittanut. Mikäli kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä käyttäjän tilisaldo on vähäinen, voi Fiamax Oy kuitenkin siirtää käyttäjän laskuttamaisen omalla päätöksellään myöhempään ajankohtaan.

Fiamax Oy erittelee kullekin laskulle kaikki ne tilitapahtumat, joita lasku koskee. Käyttäjä saa laskusta tiedon, joko sähköpostiinsa tai tekstiviestinä. Kunkin laskun erittely on käyttäjän tarkasteltavissa Fiamax Tili-palvelun sivustolla.

Fiamax Oy myöntää laskuillensa 21 päivää maksuaikaa laskun päiväyksestä. Mikäli asiakas maksaa laskun 7 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä käyttämällä palvelun tukemaa verkkomaksua, Fiamax Oy ei lähetä käyttäjälle erillistä paperikopiota laskusta.

10. Fiamax Tilivelan korko
Mikäli käyttäjä maksaa Fiamax Tilivelkansa viimeistään eräpäivänä, on maksuaika korotonta. Maksuviivästyksissä noudatetaan Korkolain ja Suomen Pankin määrittelemiä kulloinkin voimassaolevia viivästyskorkoja. Erääntyneen laskun maksumuistutuksesta Fiamax Oy perii kulloinkin hinnastonsa mukaisen veloituksen.

11. Maksuviivästykset ja perintä
Mikäli käyttäjä ei suorita ajallaan Fiamax Tili-laskuaan, on Fiamax Oy oikeutettu sulkemaan käyttäjän Fiamax Tili uusien veloitusten osalta ilman erillistä varoitusta. Mikäli käyttäjä ei maksumuistutuksesta huolimatta suorita Fiamax Tili-laskuaan, voi Fiamax Oy siirtää veloituksen perintään. Perinnässä Fiamax Oy on oikeutettu käyttämään haluamaansa kolmatta osapuolta edustajanaan.

12. Käyttäjätilin sulkeminen ja sopimuksen purkautuminen
Mikäli
- käyttäjä niin itse Fiamax Oy:ltä pyytää, tai
- käyttäjä rikkoo Fiamax Tilin ehtoja tai Fiamax Oy:llä on todennäköinen syy epäillä käyttäjän tiliä käytettävän Fiamax Oy:lle vahingollisella tavalla ja Fiamax Oy niin päättää,
niin käyttäjän Fiamax Tili suljetaan Fiamax Oy:n toimesta, jolloin käyttäjän Fiamax Tiliä ei voida enää käyttää uusien veloitusten tekemiseksi tai Fiamax Tili-palveluun kirjautumiseksi. Tällöin, riippumatta sulkemisen syystä, Fiamax Oy on oikeutettu välittömästi laskuttamaan käyttäjältä kaikki vielä laskuttamattomat tilitapahtumat.